To stemmesedler holdes over en urne

Valgdagene 10. og 11. september

I Ås holdes kommunestyre- og fylkestingsvalget som todagers valg:

  • Søndag 10. september kl 16:00-20:00
  • Mandag 11. september kl. 09-21:00

I Ås kommune har vi fire valglokaler på valgdagen:

  • Granheimtunet - Nordby eldresenter
  • Nordbytun ungdomsskole - auditorium
  • Nye Åsgård skole
  • Rustad skole - atrium

Se mer om valglokalene og åpningstider på valg.no

Hvem kan stemme?

For å stemme må du ha stemmerett og stå i manntalet i en kommune.

Hvem har stemmerett?

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innan utgangen av 2023, som er eller har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.
  • Statsborgere i Danmark, Finland, Island eller Sverige som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni 2023.
  • Personar som ikke er norske statsborgarar, men som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og har vært registrert i folkeregisteret som bosett i Norge de tre siste åra før valdagen.

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over hvem som har stemmerett i en kommune. Er du bosett i Norge blir du automatisk ført inn i manntallet i kommunen du er registrert i folkeregisteret som bosatt den 30. juni 2023.

Du kan forhåndsstemme i hvilken kommune som helst, men skal du stemme på valdagen må du gjøre det i et valglokale i kommunen du er manntallsført i.

Skal du flytte?

Flytter du til en annen kommune må du melde flytting til folkeregisteret innen 30. juni for å bli ført inn i manntalet i den nye kommunen. Flytter du til en annen kommune etter denne datoen står du i manntallet i kommunen du flytter fra.

Bor du i utlandet?

Dersom du bor i utlandet, men har vært folkeregistrert som bosett i Noreg i løpet av dei siste 10 åra, blir du automatisk ført inn i manntalet i kommunen du var registrert som bosatt i da du flytta fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosett i Norge de siste 10 åra, må du søke om innføring i manntalet.

Velgere med strengt hemmelig adresse

Velgere med strengt hemmelig adresse er ikke innført i det ordinære manntalet kommunen har tilgang til, men kommunane får et særskilt tilleggsmanntal med oversikt over personer med strengt hemmelig adresse. Velgere det gjelder får et eget brev fra Kripos om stemmegivingen.

Vil du sjekke om du er rett manntallsført?

Ta kontakt med kommunen din. Alle kommuner i Norge er pålagt å gjøre manntallet offentlig tilgjengelig slik at du kan kontrollere egne opplysninger og sende inn klage dersom det er feil i manntallet.

Informasjonen er hentet fra valg.no

En dame på sykkel med valgurnen bak på bagasjebrettet

Hvordan stemmer du?

Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme. Hvis du har avgitt forhåndsstemme, er det denne som gjelder. Du kan selv bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller om du vil stemme på valgdagen.

Trenger du hjelp eller veiledning når du skal stemme så ta kontakt med en valgmedarbeider. Valgmedarbeiderne har taushetsplikt.

Kommunen organiserer stemmegivning ved enkelte institusjoner, og ambulerende stemmegivning slik at du kan stemme hjemme.