Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for teknikk og plan

Tid og sted: 18.08.2021 kl. 18:00 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
40/21 Gnr 54 bnr 73 0g 85 - Brekkeveien 17-19 - Boligblokker - Klage på rammetillatelser
41/21 Gnr 110 bnr 23 - Kjellveien 11 - Klage på midlertidig forbud mot tiltak
42/21 Kommuneplanens arealdel 2022-2034: Førstegangsbehandling
43/21 Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034: Førstegangsbehandling