Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Formannskapet

Tid og sted: 10.03.2021 kl. 18:00 - Fjernmøte i Teams
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
14/21 Kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt
15/21 Fritak for eiendomsskatt næringseiendommer § 7 - skatteåret 2021
16/21 Gnr 9 bnr 11 – Drøbakveien 370 - Klage på avslag om søknad om dispensasjon fra kommuneplanen
17/21 Debattheftet fra KS, Ås kommunes innspill
19/21 Tilskudd, kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
20/21 R-329 - Planprogram - Reguleringsplan for hensettingsanlegg Ski syd og ny avgrening østre linje
21/21 Koronasituasjonen og veien videre