Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 24.03.2021 kl. 18:30 - Videokonferanse i Teams. Åpent for publikum på web-tv
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
14/21 Kvalitetsprogram for områdereguleringsplan for Ås sentralområde
15/21 Fritak for eiendomsskatt næringseiendommer § 7 - skatteåret 2021
16/21 Kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt
17/21 R-329 - Planprogram - Reguleringsplan for hensettingsanlegg Ski syd og ny avgrening østre linje
18/21 Lovlighetskontroll av verbalforslag nr. 8 i K-sak 125/20 Ås kommunes handlingsprogram 2021 - 2024
19/21 Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås
20/21 Kontrollutvalget - Årsrapport 2020