Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 05.05.2021 kl. 18:30 - Videokonferanse i Teams. Åpent for publikum på web-tv
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
21/21 Konseptvalg for utvidelse av Nordre Follo Renseanlegg
22/21 R-286 Endring av R-286 Detaljregulering for E18-Retvet-Vinterbro
23/21 R-302 Detaljplan for Nygårdsveien 24 og 33 - Annengangsbehandling
24/21 Oppfølging av Stortingsmelding 15, Leve hele livet
25/21 Follo barne- og ungdomsskole - endring av vedtekter - forslag om fysioterapitilbud i skolen
26/21 Vurdering av muligheter for kommunale barnehager til å organisere mer matservering
27/21 Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås
28/21 Tilstandsrapport barnehager 2020
29/21 Mistillit til kommunens informasjon i sak om barnehager HOK-møtet 3.3.21
30/21 Kontrollutvalget - Årsrapport 2020
31/21 Rustad skole. Sluttrapport
32/21 Ljungbyveien 17. Sluttrapport
33/21 Solfallsveien spesialboliger. Sluttrapport
34/21 Lovlighetskontroll - K-sak 16/21 Kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt
35/21 Reguleringsplan for Nygård Næringspark R-272 - Videre prosess