Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 30.09.2021 kl. 18:30 - Ås kulturhus, store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
55/21 Rullering av tiltaksplaner for gang og sykkel og trafikksikkerhet
56/21 Ressursfordelingsmodell for grunnskolene i Ås kommune
57/21 Partneravtale DigiViken
58/21 Møteplan 2022 - Formannskap og kommunestyre
59/21 Uttreden av kommunale verv - Liv Anna Lindman (MDG) - nyvalg
60/21 Uttreden av kommunale verv - Anne Mari Borge (Ap) - nyvalg