Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 29.11.2022 kl. 18:00 - Ås kulturhus, store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
102/22 Skolebehovsplan 2023-2025
103/22 Ny korpsavtale fra 2024
104/22 Nye avtaler for eldre- og seniorsentrene i Ås kommune
105/22 Evaluering av koronapandemien
106/22 Samarbeidsavtale om administrativt vertskommunesamarbeid om felles FACT team
107/22 Fritak for eiendomsskatt §7 for skatteåret 2023
108/22 Revidering av Ås kommunes reglement for finans- og gjeldsforvaltning
109/22 Evaluering - Politisk utvalgsstruktur
110/22 Orientering om status på prosjektet Bedre tverrfaglig innsats (BTI)
111/22 Hovedmålsetting for Kinnsåsen og etablering av venneforeningen; "Kinnsåsens venner".
112/22 Orientering om ny administrativ organisering
113/22 Tilleggsbevilgning Follo Brannvesen og vurdering av fremtidig samarbeidsstruktur
114/22 Offentlighet i Ås kommune - status