Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 15.06.2022 kl. 09:00 - Ås kulturhus, store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
43/22 Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034: Andregangs behandling
44/22 Kommuneplanens arealdel 2022-2034: Andregangs behandling
45/22 R-332 Detaljregulering for Moerveien 12 (BS7) - Andregangsbehandling
46/22 Endring av R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10
47/22 R-301 Detaljregulering for Grenseveien / Myrfaret - Klage på vedtak - Myrsletta 26 m.fl.
48/22 R-301 Detaljregulering for Grenseveien / Myrfaret - Klage på vedtak - Myrsletta 90
49/22 R-333 Detaljplan for Langbakken (B1) - Klage på vedtak - Jørn Kristiansen
50/22 R-333 Detaljplan for Langbakken Nord (B1) - Klage på vedtak - Solberg, Hansen, Fyksen m.fl.
51/22 Attraktive Ås - innledende arbeid
52/22 Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken
53/22 Politisk reglement - kap. 4 Kontrollutvalget
54/22 Årsmelding med årsberetning 2021 - Ås kommune
55/22 Årsregnskap 2021 - Ås kommune
56/22 1. tertial rapport 2022 Ås kommune
57/22 1. tertial budsjettreguleringer 2022 Ås kommune
58/22 Planrammer og budsjettforutsetninger Handlingsprogram 2023 - 2026 med økonomiplan 2026
59/22 Fornyelse av samarbeidsavtale UngMusikk
60/22 Tilstandsrapport for barnehage 2021 med utviklingsmelding 2022
61/22 Tilstandsrapport for 2021 med utviklingsmelding for 2022 for grunnskolen i Ås
62/22 Årsrapportering Startlån 2021 og oppdatering av retningslinjer for behandling av søknad om startlån
63/22 Ny sak om Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever og Forvaltningsmål for bever, Ås kommune, etter høring.
64/22 Orientering om uttalelse fra Statens vegvesen ifm interpellasjon fra Kommunestyret 9. februar 2022 vedrørende nye E18 Retvet-Vinterbro