Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for næring og miljø

Tid og sted: 17.08.2021 kl. 18:00 - Store salong i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
20/21 Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever og Forvaltningsmål for bever, Ås kommune
21/21 Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034: Førstegangsbehandling
22/21 Kommuneplanens arealdel 2022-2034: Førstegangsbehandling
23/21 Statsbudsjett 2021 - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - tildeling av tredje del av tilskuddet
24/21 Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy