Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Formannskap

Tid og sted: 11.06.2014 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
35/14 1. tertialrapport 2014
36/14 Budsjettreguleringer 1. tertial 2014
37/14 Kommuneplan 2015-2027 - Fastsetting av planprogram
38/14 Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014 - 2030
39/14 Etterberegning tilskudd til private barnehager for 2013
40/14 Avtale om bruk av ÅS fotballhall
41/14 Næringskonsulent - ny stilling
42/14 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018
43/14 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2015-2018
44/14 Arbeidet med handlingsprogram med økonomiplan 2015-18
46/14 Ås kommunes deltakelse i Kretsløp Follo