Arbeiderpartiet

Gruppeleder: Edvin Søvik
Telefonnummer: 909 17 957
E-postadresse: edvinso@viken.no

Nettside Ås Arbeiderparti

Fremskrittspartiet

Gruppeleder: Kjetil Barfelt
Telefonnummer: 913 13 131
E-postadresse: kjetil@asfrp.no

Nettside Ås Fremskrittsparti

Høyre

Gruppeleder: Bengt Nøst-Klemmetsen
Telefonnummer: 977 99 010
E-postadresse: klemmetsen@gmail.com

Nettside Ås Høyre

Kristelig Folkepart

Gruppeleder: Paul Bolus Johansen
Telefonnummer: 917 13 041
E-postadresse: paulbjohansen@gmail.com

Nettside Ås KrF

Miljøpartiet de grønne

Gruppeleder: Martin Løken
Telefonnummer: 987 67 415
E-postadresse: martin.loken@mdg.no

Nettside Ås MDG

Rødt

Gruppeleder: Morten Anker
Telefonnummer: 977 49 395
E-postadresse: morten-anker@hotmail.com

Nettside Rødt Ås

Senterpartiet

Gruppeleder: Odd Vangen
Telefonnummer: 906 24 608
E-postadresse: vangenodd1@gmail.com

Nettside Ås Senterparti

Sosialistisk Venstreparti

Gruppeleder: Dag H. Nestegard
Telefonnummer: 481 70 209
E-postadresse: daghnestegard@icloud.com

Nettside Ås SV

Venstre

Gruppeleder: Maria-Therese Jensen
Telefonnummer: 483 42 904
E-postadresse: maria.therese.jensen@stemvenstre.no

Nettside Ås Venstre