Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 31
7
2
6
13
29
10
7
Formannskapet 31
7
4
2
6
29
25
3
10
24
7
21
12
Kommunestyret 14
21
4
15
20
12
24
21
12
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2015-2019 25
1
26
31
21
23
27
1
20
6
Hovedutvalg for helse og sosial 24
28
25
30
22
26
31
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 24
28
25
30
22
26
31
Barn og unges kommunestyre 28
Plan- og byggekomiteen 24
28
25
30
22
26
31
5
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23
27
24
29
21
25
30
Kontrollutvalget 23
10
30
12
25
6
4
11
Eldrerådet 23
27
24
29
21
25
30
Valgstyret 21
Kommunereformgruppen 8
Ungdomsrådet 23
27
24
29
21
25
29
Klima- og miljøutvalg 9
30