Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 23.10.2019 kl. 18:30 - Ås kulturhus, store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
51/19 Godkjenning av kommunestyrevalget 2019
52/19 Valg av formannskap - konstituering 2019 - 2023
53/19 Valg av ordfører - konstituering 2019 - 2023
54/19 Valg av varaordfører - konstituering 2019 - 2023
55/19 Valg av kontrollutvalg - konstituering 2019 - 2023
56/19 Ås kommunes reglementer - revidering. Utvalgsstruktur.
57/19 Valg av hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK), leder og nestleder - Konstituering 2019 - 2023
58/19 Valg av hovedutvalg for helse og sosial (HHS), leder og nestleder - Konstituering 2019 - 2023
59/19 Valg av hovedutvalg for teknikk og regulering (HTR), leder og nestleder - Konstituering 2019 - 2023
60/19 Valg av hovedutvalg for næring og miljø (HNM), leder og nestleder - Konstituering 2019 - 2023
61/19 Valg til ungdomsrådet, eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsetting i perioden 2019 - 2023
62/19 Valg til diverse utvalg - Konstituering perioden 2019 - 2023