Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 21.03.2018 kl. 18:30 - Store sal, Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
13/18 Grensejustering mellom Ås og Ski - vurdering av områder for justering ut fra innbyggernes ønsker
14/18 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - Søknad om dispensasjon
15/18 Intensjonsavtale Ås kommune vs DNT Oslo og Omegn - Breivoll
16/18 Vei- og gateplan for Ås sentralområde
17/18 Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier
18/18 R-298 Detaljreguleringsplan for Haug gård
19/18 R-309 Detaljreguleringsplan for Kvestad gård
20/18 Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018