Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Kommunestyret 2019 - 2023

Tid og sted: 20.11.2019 kl. 18:30 - Ås kulturhus, store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
78/19 Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder 2020-2023 - Ås kommune
79/19 Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2019-2022
80/19 Status elevtallsutvikling og elevkapasitet ved ungdomsskolene i Ås kommune
81/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barneverntjenesten, hjelpetiltak i hjemmet
82/19 Valg av representanter i utvalg under hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) perioden 2019-2023
83/19 Valg til ungdomsrådet, eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsetting i perioden 2019 - 2023
84/19 Valg til diverse utvalg - Konstituering perioden 2019 - 2023