Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 16.06.2021 kl. 09:00 - Fjernmøte i Teams. Åpent for publikum via web-tv.
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
37/21 Gnr 54 bnr 353 og 361 - Ny verdivurdering
38/21 Finansiering av felles overvåkning av vannforekomster i vannområde Morsa 2022-2027
39/21 Forslag til videre organisering, finansiering og varighet av samarbeidet i vannområdet Morsa: Vansjø/Hobøl- og Hølenvassdraget med tilgrensende kystbekker og kystområder
40/21 Mistillit til kommunens informasjon i sak om barnehager HOK-møtet 3.3.21
41/21 Revisjon av samarbeidsavtale om voksenopplæring - Frogn, Vestby og Ås kommuner
42/21 Etablering av ressursbarnehager
43/21 Vurdering av muligheten for økt fleksibilitet ved barnehageopptak
44/21 Nye avtaler for eldre- og seniorsentrene i Ås kommune
45/21 Tilstandsrapport barnehager 2020
46/21 Rustad skole. Sluttrapport
47/21 Ljungbyveien 17. Sluttrapport
48/21 Solfallsveien spesialboliger. Sluttrapport
49/21 Lovlighetskontroll - K-sak 16/21 Kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt
50/21 Kontrollutvalget - Årsrapport 2020
51/21 Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås kommune
52/21 Årsregnskap 2020 for Ås kommune
53/21 1. tertialrapport 2021 - Ås kommune
54/21 Budsjettreguleringer 1. tertial 2021