Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for teknikk og plan

Tid og sted: 29.09.2021 kl. 18:00 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
44/21 R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2 - søknad om dispensasjon - klage på vedtak
45/21 R-272 Reguleringsplan for Nygård Næringspark - Endring av plan
46/21 Gnr 55 bnr 84 - Liaveien 1 - Klage på avslag for søknad om dispensasjon fra tillatt utnyttelsesgrad
47/21 Gnr 103 bnr 53 - Nygårdsveien 49 - Klage på rammetillatelse og dispensasjon
48/21 2. tertialrapport 2021 - Ås kommune
49/21 Budsjettreguleringer 2. tertial 2021 - Ås kommune