Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 27.02.2014 kl. 18:00 -
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
9/14 Budsjettet 2014 innsparinger 0,5%
10/14 R-151 - Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II - Søndre del - Fastsetting av planprogram
11/14 R-255 - Reguleringsplan for Campus Ås - Søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav
12/14 Gnr 27 Bnr 1 - Gamle Mossevei 9 - Plantesenter
13/14 Gnr 107 bnr 213, 214, 215 og 216 - Nybygg - 7 Tomannsboliger -Søknad om dispensasjon fra gesimshøyde
14/14 Gnr 54 Bnr 350 Tunveien, Demenssenteret - Søknad om rammetillatelse
15/14 Gnr 42 Bnr 129 - Høgskoleveien 18 - Påbygg - klage
16/14 Gnr 104 bnr 46 - Nygård Næringspark - Nybygg - Jula og Møbelringen
17/14 Gnr 107 Bnr 634 - Slorhøgda 10 - Bolig - Dispensasjon - Bruksendring fra enebolig m/hybelleilighet til firemannsbolig
18/14 Gnr 26 bnr 2 - Vedtak om tvangsmulkt
19/14 Gnr 39 bnr 35 - Vedtak om tvangsmulkt
20/14 Gnr 99 bnr 6 - Vedtak om tvangsmulkt
21/14 Gnr 107 bnr 325 - Vedtak om tvangsmulkt
22/14 Gnr 107 bnr 329 - Vedtak om tvangmulkt