Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 08.05.2014 kl. 18:00 -
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
34/14 Årsmelding med årsberetning 2013
35/14 Felles landbrukskontor for Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås - Ny samarbeidsavtale
36/14 Regulering av godtgjøring i oppdragsavtale for viltvaktordningen i Ås kommune
37/14 R-286 - Detaljreguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro - Planprogram
38/14 R-273 - Detaljreguleringsplan for Hogstvetveien 29-51 - Klage på vedtak
39/14 Gnr 107 Bnr 634 - Slorhøgda 10 - Bolig - Dispensasjon - Bruksendring fra enebolig m/hybelleilighet til firemannsbolig
40/14 Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage
41/14 Gnr 119 Bnr 13 - Støyvoll mot fylkesvei 156 - Fastsetting av tvangsmulkt
42/14 Gnr 104 bnr 19 - Kveldroveien 6 - Nybygg - Ishall - Klage på vedtak D 512/12, den 18.01.2013
43/14 Gnr 107 bnr 329 - Veidemannsveien 57 - Klage på vedtak om tvangsmulkt
44/14 Oversiktsdokument Folkehelse