Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 03.04.2014 kl. 18:00 -
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
23/14 Ås kommunes reglementer - revidering
24/14 R-255 - Reguleringsplan for Campus Ås - utvidelse
25/14 R-274 - Reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset
26/14 R-171 - Endret reguleringsplan for Solbergskogen - Søknad om dispensasjon fra formål
27/14 Breivoll - utførte rehabiliterings- og vedlikeholdsarbeider i løpet av leietida
28/14 Gnr 107 Bnr 634 - Slorhøgda 10 - Bolig - Dispensasjon - Bruksendring fra enebolig m/hybelleilighet til firemannsbolig
29/14 Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage
30/14 Gnr 42 Bnr 249 - Lyngveien 25 - Dispensasjonssøknad for å opprettholde den tredje boenheten - ved søknad om rammetillatelse påbygg enebolig til tomannsbolig.
31/14 Gnr 111 Bnr 161 - Nebbaveien 9 - Carport - Klage på avslag
32/14 Helårsrenovasjon for fritidsboliger
33/14 Husholdningsrenovasjon for gårdsbruk