Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Tid og sted: 07.05.2014 kl. 18:30 - Ås rådhus, møterom 2. et.
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
14/14 Årsmelding med årsberetning 2013
15/14 Ås kommunes reglementer - revidering
16/14 Forebygging og bekjempelse av MC-kriminalitet
17/14 Lekser - endring av trinn for leksehjelp
18/14 Rustad skole - leie av ekstra lokaler 2014/2015
19/14 Oversiktsdokument Folkehelse
20/14 Tilstandsrapport - Barnehager 2013
21/14 Tilstandsrapport - Skoler 2013