Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Tid og sted: 05.11.2014 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Store salong
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
40/14 Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018
41/14 Bruk av midler som HOK disponerer 2014
42/14 Tilskudd til Åkebakke barnehage
43/14 Barnehagebehovsplan 2015-2018
44/14 Endring av lokale retningslinjer for tildeling av driftstilskudd til ikke-kommunale ordinære barnehager ordinære barnehager.
45/14 møteplan 2015 - Hovedutvalg for oppvekst og kultur