Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Tid og sted: 09.10.2019 kl. 18:30 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
30/19 Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023 med tiltak
31/19 Evaluering av skolematordningen i ungdomsskolen høsten 2019
32/19 Fremtidig plassering av ungdomshuset Midtgard
33/19 Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024
34/19 Utdanning av lærerspesialister
35/19 Brenningsmyrveien, nytt veinavn på Kjærnes
36/19 2. tertialrapport 2019
37/19 Budsjettreguleringer 2. tertial 2019