Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Hovedutvalg for næring og miljø

Tid og sted: 05.11.2019 kl. 17:30 - Store salong i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
1/19 Ås kommunes handlingsprogram 2020 -2023
2/19 Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder 2020-2023 - Ås kommune
3/19 Handlingsplan for klima og energi - Rammer for innhold, prosess og medvirkning.
4/19 Møteplan 1. halvår 2020 - Hovedutvalg for næring og miljø
5/19 R-312 Reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl.
6/19 R-330 Detaljreguleringsplan for vanninfrastruktursenter - førstegangsbehandling