Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Hovedutvalg for helse og sosial

Tid og sted: 09.10.2019 kl. 18:30 - Moertunet, møterom 1. et.
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
11/19 Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023 med tiltak
12/19 Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024
13/19 Omstillingsprosjektet - Moer sykehjem 2018 / 2019
14/19 2. tertialrapport 2019
15/19 Budsjettreguleringer 2. tertial 2019