Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for helse og sosial

Tid og sted: 03.03.2021 kl. 18:30 - Fjernmøte i Teams
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
1/21 Heltidskultur i Ås kommune - orientering om prosjektet