Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Formannskapet

Tid og sted: 27.01.2021 kl. 18:00 - Fjernmøte i Teams
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
2/21 Forebygging av koronasmitte i Ås kommune
3/21 Reservevannforsyning Ås kommune - Fremdriftsplan for fullgod leveringssikkerhet
4/21 Flytting av modulbygg fra Åsgård skole til Sjøskogen skole
5/21 Gnr 27 bnr 3 - Drøbakveien 135 - Klage på avslag om dispensasjon fra kommuneplanen
6/21 Omdanning av Follorådet til Folloregionen interkommunalt politisk råd
7/21 Kriterier for fritak for eiendomsskatt på bolig
8/21 Merverdiavgiftsavtaler
9/21 Kommunedirektør - rekrutteringsprosess
10/21 Salg av eiendom
11/21 Hjelpetiltak for ungdom i Ås - Tilleggssak i formannskapet 27.01.2021