Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Formannskapet

Tid og sted: 02.05.2018 kl. 18:00 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
23/18 Ås kommunes årsmelding 2017
24/18 Ås kommunes årsregnskap 2017
25/18 Omstillingsprosjektet på Moer sykehjem
26/18 Økonomiske beregninger ved etablering av døgnkontinuerlig legevakttilbud ved Follo lokalmedisinske senter (Follo LMS) for kommunene Frogn, Enebakk og Ås.
27/18 Ås demenssenter. Sluttrapport
28/18 Voksnes rett til opplæring - organisering og tilbud
29/18 Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030
30/18 Ås kommunes reglementer - revidering
31/18 Revidering av Ås kommunes finansreglement
32/18 Regional plan for klima og energi i Akershus - høringsuttalelse fra Ås kommune
33/18 Gnr 48 bnr 6 - Vestre Hogstvedt - Vei til gnr./bnr. 48/4 ("Tangen") - Søknad om dispensasjon
34/18 Gnr 17 bnr 1 - Drøbakveien 181 - Fradeling av tun med bygningsmasse - Søknad om dispensasjon
35/18 Gnr 12 bnr 4 - Myrerveien 169 - Næringsvirksomhet i landbruksbygg - Søknad om dispensasjon
36/18 Søndre Follo Renseanlegg IKS - Oppfyllelse av rensekrav
37/18 Flerbrukshall ved Ås videregående skole og Åsgård skole
38/18 Utflytting av kommunale virksomheter lokalisert i Rådhusplassen 29. Endret løsning
39/18 Uttreden av kommunale verv - Sofie Alm Nordsveen (Ap) - Nyvalg
40/18 Søknad om permisjon fra kommunale verv - Wenche Berg (Ap)
41/18 Uttreden av kommunale verv - Anne Hjørnegård Bjerke (Sp) - Nyvalg
42/18 Årlig lønnsevaluering av rådmannen
43/18 Kunstinstallasjon som en del av SmakÅs2018
44/18 Tandbergløkkas tilhørighet etter 2020