Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Formannskap

Tid og sted: 14.05.2014 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
23/14 Årsmelding med årsberetning 2013
24/14 Ås kommunes årsregnskap for 2013
25/14 Ås kommunes reglementer - revidering
26/14 Omorganisering av styreform i Ås frivilligsentral
27/14 Felles landbrukskontor for Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås - Ny samarbeidsavtale
28/14 Regulering av godtgjøring i oppdragsavtale for viltvaktordningen i Ås kommune
29/14 Forebygging og bekjempelse av MC-kriminalitet
30/14 Uttreden fra kommunale verv - Ina Rangønes Libak (A) - Nyvalg
31/14 Søknad om fritak fra verv som fast møtefullmektig i forliksrådet perioden 2013-2016 - Kari Margrethe Munthe
33/14 Søknad om økonomisk støtte - Ås Mart'n 2014
34/14 Rustad skole - leie av ekstra lokaler 2014/2015