Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Administrasjonsutvalget

Tid og sted: 13.10.2021 kl. 16:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
11/21 2. tertialrapport 2021 - Ås kommune
12/21 Budsjettreguleringer 2. tertial 2021 - Ås kommune