Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Ås eldreråd

Tid og sted: 01.04.2014 kl. 15:30 -
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
6/14 Ås kommunes reglementer - revidering
7/14 Høringsuttalelse - Endringer i forskrift ved langtidsplass i dobbeltrom på sykehjem
8/14 Ås frisklivssentral - Årsrapport 2013
9/14 Omorganisering av styreform i Ås frivilligsentral
10/14 Felles uttalelse fra eldrerådene - Follo lokalmedisinske senter
11/14 Felles uttalelse fra eldrerådene - Nedleggging av Palliativ avdeling