Hjemmesykepleien / Hjemmebaserte tjenester

Enhet for hjemmebaserte tjenester
Ingeborg Siggerud
Telefon: 64 96 25 04
Epost: ingeborg.siggerud@as.kommune.no
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksaderesse: Tunveien 2, 1430 Ås

Hjemmetjenesten Nord

Vakttelefoner

Vakttelefon/fagkoordinator dagtid: 64 97 50 22

I tidsrommet kl 15.30 – 08.00 (kveld/natt): 959 39 604

Kontakt dagtid ordinære ukedager:

Hjemmetjenesten Sør

Vakttelefoner

Vakttelefon/fagkoordinator, dagtid: 64 96 25 76

I tidsrommet kl 15.30 – 08.00: 959 39 605

Kontakt dagtid ordinære ukedager:

 

Psykisk helse og rustjenesten

Psykisk helsetjeneste

Telefon: 64 96 20 00/ 458 786 96

 

Rustjenesten

Telefon: 64 96 20 00/ 458 786 96

 

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator ved enhet for hjemmebaserte tjenester;

Ingvild Paulsen
Mobiltelefon: 959 51 896, mandag - fredag klokken 08.00- 15.00
E-post: Ingvild.Paulsen@as.kommune.no

Besøksadresse: Tunveien 2, 1430 Ås
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås

Demenskoordinator og veileder

Demenskoordinator

Telefon 64 96 22 07 eller 959 39 705, alle hverdager, klokken 08.00-15.00.

E-post: hukommelsesteamet@as.kommune.no

Kommunale institusjoner/sykehjem

Korttidsavdeling Moer sykehjem

Vakttelefoner
Tlf. 64 96 25 88
I tidsrommet kl 15.30 – 08.00: 64 96 25 52

Kontakt dagtid ordinære ukedager:
Avdelingsleder: Lene.heiaas@as.kommune.no 64 96 25 32
Fagkoordinator: Heidi.Gabrielsen@as.kommune.no 64 96 25 88

Korttidsavdeling Moertunet

Vakttelefoner
Tlf: 64 96 21 65
I tidsrommet kl 15.30-08.00: 64 96 21 65

Kontakt dagtid ordinære ukedager:
Avdelingsleder: Natalia.Overas@as.kommune.no , 95 95 18 94
Sykepleier1: kristina.Olsen@as.kommune.no,  94 02 14 24

Øvrige generelle informasjonssider

Kommunal akutt døgnplass (KAD)

Follo medisinske senter

Legevakt og Døgnpost
Vardåsveien 3
1400 Ski

Direktetelefon døgnpost: 64 85 61 00

Kommuneoverlege

Kommuneoverlege i Ås kommune er Ådne Dæhlin.

Mer informasjon finnes på siden Leger i Ås kommune.

Oversikt og ferielister fastlegekontorer

Oversikt over fastleger, åpningstider, ferielister og kontaktinformasjon: Leger i Ås kommune

Multidoseapotek

Apotek1 Ski
Nordbyveien 41
1400 Ski

Telefon: 64 85 95 60

Digital samhandling - systemansvarlig/meldingsansvarlig

Kontaktpunkter elektronisk samhandling

Telefon
IKT helpdesk: 64 90 65 00
Gerica Systemansvarlig: 64 96 25 92
HsPro Systemansvarlig: 64 96 22 40
Enhet for Forvaltningstjenester - vakttelefon  474 66 719

E-post
Hovedmottaker: helpdesk@storfolloikt.no 
Kopimottaker: meldingsansvarlig@as.kommune.no
 
Tidsrom kontaktpunkt er tilgjengelig
Alle hverdager kl. 08.00-15.30

Virksomhetssertifikater
Sertifikatene våre kan lastes ned fra Norsk helsenett sitt adresseregister eller fås ved å kontakte Gerica systemansvarlig.

Rutiner
For rutiner ved bruk av elektronisk meldingsutveksling, ta kontakt med Gerica systemansvarlig.

Meldinger i produksjon med versjonsnummer

Fastleger
Avviksmelding
Forespørsel
Notat
Svar på forespørsel
Helseopplysning til lege
Orientering om dødsfall
Medisinske lopplysninger
Orientering om tjenestetilbud

Sykehus
Avviksmelding
Forespørsel
Notat
Svar på forespørsel
Epikrise
Helseopplysning ved søknad
Henvisning
Innleggelsesrapport
Avmelding av utskrivningsklar pasient
Melding om innlagt pasient
Melding om utskrevet pasient
Melding om utskrivningsklar pasient
Svarrapport
Utskrivningsrapport

Dr. Fürst Medisinske Laboratorium
Svarrapport

NAV
Innrapportering trekk

Kontaktperson LIS1 og ALIS

Kontaktperson vedrørende LIS1 og ALIS i Ås kommune er Helene Steen Dalbye, leder for Enhet fastlegeordningen og Ås kommunale fastlegekontor.

E-post: helene.steen.dalbye@as.kommune.no 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås