Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Administrasjonsutvalget

Tid og sted: 06.06.2018 kl. 18:00 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
10/18 Kroer skole - Struktur og drift fra 2019
11/18 Endringer i barnehageloven - minimumsnorm for bemanning
12/18 1. tertialrapport 2018
13/18 Budsjettreguleringer 1. tertial 2018
14/18 Uravstemning tariffoppgjøret 2018