Ås kommune er i gang med reparasjon av kommunale grusveier. 

Grusveiene vil bli skrapt/høvlet av en traktor med en slepeskrape, samt at det tilføres nye masser det er nødvendig. I tillegg vil det bli lagt på kalsiumklorid som binder støvet i grusveien. 

For dette arbeidet er vi avhengig av at veien ikke er for våt eller for tørr, så fremdriften her er avhengig av værforholdene. 

Veiene skal være ferdige reparert og skrapt før 17. mai i år.