Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Formannskapet

Tid og sted: 30.01.2019 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
2/19 Bosetting av flyktninger 2019 - saksfremlegg
3/19 Reguleringsplan for hensettingsanlegg og ny avgrening østre linje - Planinitiativ
4/19 Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvet - Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 (Tangen) - Klage på avslag - Saksframlegg
5/19 R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 2.gangs behandling
6/19 Retningslinjer for tilskuddsordning - Vannområde Morsa
7/19 Ljungbyveien 17. Tilleggsfinansiering
8/19 Søknad om fritak fra kommunale verv - Ida Elisabeth Krogstad (H) - nyvalg