Rett til plass

 • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i en barnehage i kommunen i løpet av august.
 • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i en barnehage i kommunen fra den måneden barnet fyller ett år.
 • Frist for å søke hovedopptak er 1. mars. For å ha rett til plass i barnehage, må du sende inn søknad til kommunen innen denne fristen.

Les mer om det å søke om barnehageplass

Slik søker du

 1. Du søker om barnehageplass i Oppvekstportalen. Alle søkere må prioritere minimum tre barnehager.
 2. Når søknaden er sendt, får du en SMS med bekreftelse om at søknad er mottatt.
 3. Litt senere mottar du brev i Altinn/sikker digital postkasse om at søknaden er godkjent, og hvilke barnehager vi har registrert at du har søkt plass i.

Ønsker du å gjøre endringer i søknaden kan du logge deg inn i Oppvekstportalen og endre innen 1. mars

Du kan endre: 

 • barnehage, 
 • prioritering av barnehager, 
 • oppholdstid, 
 • ønsket oppstartsdato 
 • eller slette søknaden 
Det er den av foreldrene som har opprettet søknaden som kan gjøre endringer. 

Ventelisteoppdatering

Ås kommune hadde ventelisteoppdatering i desember/januar.

Alle søkere som sto på venteliste i midten av desember, skal ha mottatt et brev i Altinn/sikker digital postkasse om å gå inn i Oppvekstportalen for å bekrefte eller slette barnehagesøknaden. Dersom du ikke gjorde det, ble søknaden din slettet.

Er du usikker? Sjekk status på søknaden i Oppvekstportalen. Har søknaden status Stengt må du søke på nytt.

Svar på søknader til hovedopptaket

 1. I løpet av mars/ april måned mottar søkere til hovedopptaket tilbudsbrev i Altinn/sikker digitalt postkasse. Tilbudene sendes ut i to runder, alle vil derfor ikke motta tilbudsbrev samtidig.
 2. Svarer du ikke innen fristen i tilbudsbrevet, regnes det som at du takker nei til tilbudet.
 3. Søkere til hovedopptaket som ikke har rett på barnehageplass vil motta avslagsbrev innen april.

Altin og sikker digital postkasse

Tilbud om barnehageplass får du i Altinn, om du ikke har reservert deg mot post her. Dersom du heller bruker en annen sikker digital postkasse, vil svaret om barnehageplass komme der. 

Husk at svar og klagefrister gjelder fra den dagen du blir varslet. Derfor er det viktig at du alltid åpner sikker digital post så raskt som mulig etter at du har fått varsel. Vær oppmerksom på relevante frister. 

Åpner du ikke den digitale posten din i Altinn innen to dager, blir brevet sendt per brevpost. Har du sikker digital postkasse blir brevet ikke sendt på papir. Da må du åpne og lese brevet digitalt.
Dersom du ikke har tilgang til sikker digital postkasse eller personnummer kan du få hjelp ved å ta kontakt med innbyggertorget på 64 96 20 00. 

Vil du besøke barnehagen?

Mange ønsker å besøke barnehagen før de søker om plass.

De kommunale barnehagene har besøksdag onsdag 14. februar fra kl. 17:00 - 18:30.

Hvis du ønsker å se hvordan vi har det i en kommunal barnehage utenom besøksdagen, kontakt styrer for å avtale et tidspunkt. Kontaktinformasjon finner du på barnehagenes nettsider. For besøk i privat barnehage eller familiebarnehage, se informasjon på barnehagenes nettsider.

Information in English

Children who turns one by the end of August the year you apply is entitled to a place in one of the Kindergartens in the municipality. 
Children turning one in September to October are entitled to a place the month the child is turning one. 

The deadline for applying for main admission is 1. march. To be entitled to a place in kindergarten, you must submit an application to the municipality within this deadline. 
You apply digitally by using “Oppveksportalen”. To be able to apply by this page children and parents need a social security number. If you don’t have a social security number or have any other questions about the Kindergarten application please call us on 64 96 20 00.