Slik melder du inn barnet ditt

Skoletilhørighet defineres ut fra elevens folkeregistrerte adresse. Veien eleven bor i bestemmer hvilken skole barnet skal meldes inn på. 
Oversikt over hvilke veier/ gater som sogner til hvilke skoler finner du i Forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune.

Du melder inn barnet ved å bruke dette elektroniske skjemaet:

Innmelding i skole etter folkeregistrert adresse

Alle skolestartere vil motta brev med vedtak om skoleplass i innen vinterferien. Dersom du ikke har mottatt brev innen 16. februar, kan du ta kontakt med den skolen barnet ditt skal begynne på. 

Søke om skolebytte

Dersom foreldre ønsker å søke om skoleplass på en annen skole enn den eleven sogner til, må det søkes om skolebytte.

Skriftlig søknad sendes via kommunens eDialog

Søknaden vil bli behandlet i tråd med opplæringsloven § 8-1 og Forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune.
Søknader om skolebytte for skolestartere vil behandles etter at innmeldingen er ferdig. Det er i månedskiftet januar/februar.