Vi skal i uke 41 og 42 spyle/rengjøre vannledningsnettet i flere områder i Ås kommune. 

I kronologisk rekkefølge skal områdene Torderud, Rustad, Hellinga, Langbakken. Brattbakken, Tårnveien, Solbakken og Fjellveien spyles i løpet av uke 41. I løpet av uke 42 skal det spyles i Dysterlia, Kroer og Dyster/Eldor (forbehold om endringer).

Tidsrom for spyling/rengjøring er:

  • Uke 41 (11.10.22 til 14.10.22) fra kl. 23.00 til kl. 06.00 
  • Uke 42 (18.10.22 til 21.10.22) fra kl. 23.00 til kl. 06.00 

Når vi spyler i ditt område bør du unngå å bruke vann i tidsrommet nevnt ovenfor (kl. 23-06) for å redusere problemer med luft og brunt vann. Du bør ikke tappe vann eller bruke vaske-/oppvaskmaskin. Mest sannsynlig vil du ikke merke det planlagte arbeidet, men når vi spyler kan det gi brunt vann og dårlig vanntrykk også i tilstøtende områder.

Råd og tips ved spyling av ledningsnett.

Hvis du opplever brunt vann etter kl. 06:00 kan du gjøre følgende: 

  • Åpne en kran med kaldt vann og la vannet renne til det er klart.
  • Bruk helst vannkranen som er nærmest vanninntaket til boligen og skru av eventuell sil på tuppen av kranen.
  • Hvis vannet ikke er klart etter at du har latt det renne i en time bør du kontakte oss.

Berørte husstander får varsel per SMS. Dersom du er usikker på om du får SMS-varsler fra Ås kommune, kan du registrere telefonnummer ditt her:

Du kan få SMS-varsling av Ås kommune - ÅS KOMMUNE (as.kommune.no)

Hilsen enhet for kommunalteknikk i Ås kommune