Oppegård vannverk

Råvannet i Gjersjøen hentes på 6 eller 36 meters dyp. Det pumpes 152 meter, fra pumpestasjonen til vannbehandlingsanlegget på Stangåsen. Et utvalg bestående av Follo-kommunene Ski, Kråkstad, Ås og Oppegård (ÅSOK-kommunene) arbeidet for å bygge et felles vannverk. Dette førte ikke fram. 9. desember 1961 godkjente Industridepartementet Oppegårds planer om vannverk ved Gjersjøen. Vannverket sto ferdig i 1968 med konsesjon for 8 000 m3/døgn. Allerede året før ble det avtalt vannleveranser til Ski og Ås.

28. januar 1970 ga departementet tillatelse til et uttak på 24 000 m3/døgn. Det ble vedtatt å utvide anlegget i 1972. Dette sto ferdig i 1975. Siden 1988 har Ski kommune kjøpt vann fra Oslo kommunes vannverk på Skullerud, mens Oppegård vannverk leverer vann til Oppegård og Ås kommuner.

Vannverket ligger på Stangåsen i Nordre Follo. 

Les mer om Oppegård vannverk her

Rutiner for å teste vannet

Ås kommune får drikkevann fra Gjersjøen i Oppegård kommune. Oppegård vannverk tar løpende prøver av drikkevannet, de følger retningslinjene fra myndighetene og har gode rutiner for prøvetaking på ledningsnettet. Vannverket tar også interne prøver av E. coli hver dag og eventuelle ekstra prøver basert på løpende risikovurdering.

Vannet transporteres til Ås kommune gjennom ledningsnettet, hvor vi har 10 faste prøvetakingspunkter jevnt fordelt i kommunen, inkludert høydebassengene. Prøvestedene er plassert på sentrale steder for å gi et godt bilde av vannkvaliteten i ulike deler av nettet, forsyning fra basseng og hos sårbare abonnenter som skoler og barnehager. Kommunen tar  prøver av drikkevannet og følger retningslinjene i drikkevannsforskriften, mattilsynets veiledning og Norsk Vanns veileder for prøvetaking. Prøvene blir sendt til laboratoriet Eurofins, som analyserer vannet.

De viktigste parametrene som analyseres er:

 • Hardhet = 2,9 ˚dH, det vil si at det ikke er nødvendig med salttilsetning for oppvaskmaskiner.
 • Koliforme bakterier. Krav i drikkevannsforskriften=0
 • Fargetall < 5. Krav i drikkevannsforskriften=mindre enn 20
 • Turbiditet < 0,2. Krav i drikkevannsforskriften=mindre enn 4,0
 • pH = ca. 8,0. Krav i drikkevannsforskriften=6,5-9,5
 • Temperatur = 3-8 ˚C

Se analyserapport med de siste prøveresultatene her

Avvik i vannforsyning eller vannkvalitet

Avvik i vannforsyningen

Planlagte avvik i drikkevannsleveransen skal varsles på forhånd. Avvik utover dette skyldes som regel brudd på en vannledning.

 

Når vannet er stengt

Når det arbeides på ledningsnettet grunnet vannlekkasjer, reparasjoner og spyling av ledningsnettet hender det at vannet der du bor må stenges av i en kortere periode. Dette får du beskjed om i forkant. 

Du må holde alle vannkraner stengt mens arbeidet pågår og vannet er stengt. Dette er viktig for å unngå skader på ditt sanitærutstyr.

Du bør ikke trekke ned i toalettet når vannet er stengt. Du kan bruke toalettet, men skyll da ned med vann fra bøtter du har fylt opp på forhånd.

Brunt vann

Etter at vannet har vært stengt, hos deg eller i nærheten av deg, kan vannet være mer eller mindre brunt. Misfarget vann kan også komme som følge av spyling av de kommunale vannledningene, brudd på vannledning, at vannstrømmen snus eller ved ekstra høyt forbruk ved brannslukning eller liknende.

Selv om vannet er brunt er det helt trygt å drikke og bruke i matlaging.

Hvis du opplever brunt eller misfarget vann kan du gjøre følgende:

 • Åpne en kran med kaldt vann og la vannet renne til det er klart.
 • Bruk helst vannkranen som er nærmest vanninntaket til boligen og skru av eventuell sil på tuppen av kranen.
 • Hvis vannet ikke er klart etter at du har latt det renne i en time bør du kontakte oss.
 • Du bør ikke trekke ned i toalettet så lenge du har brunt vann i springen. Du kan bruke toalettet, men skyll da ned med vann fra bøtter.
 • Unngå å tappe varmt vann for å hindre grums til varmtvannstanken.
 • Utsett lys klesvask til vannet er klart igjen. Hvis du er uheldig og får brunfarge på klesvasken, anbefaler vi at du holder klærne våte til du får vasket dem i rent og klart vann. Tørker klærne, kan de misfarges.

Vanntrykk

Vanntrykket til eiendommen skal være mellom to og seks bar. Trykket avhenger av terrenghøyden der du bor, stikkledningens kvalitet og forbruk i området. Ved vanntrykk over seks bare må huseier installere reduksjonsventil.

Vedvarende dårlig trykk tyder på gjengrodde stikkledninger. Utskiftning av stikkledninger er huseiers ansvar.

Kokevarsel

Kommunen varsler hvis vannverket eller myndighetene frykter at vannet kan inneholde helsefarlige mikroorganismer, og at vannet derfor kan gi sykdom. Koking dreper mikroorganismer som virus, bakterier og parasitter. Vannet bør fosskoke et minutt. En vannkoker vil normalt bringe vannet til fosskoking før den slår seg av, og det er tilstrekkelig. Bruker du  mikrobølgeovn må du forsikre deg om at vannet fosskoker. Et alternativ til kokt vann kan være flaskevann.

Har du mottatt kokevarsel for ditt området, les mer på Folkeselseinstituttets sider om hva du bør gjøre