Kommunen vil foreta en hogst av grensetrær til Maxbotomta (anleggsområde 54/439), hvor ferdselen i Sagaskogen kan begrenses noe. Området vil sperres av der det er nødvendig for en sikker gjennomføring.

Hogst i Sagaskogen kartutsnitt 1.png

Hogsten gjøres fordi trærne står så nærme bygninger at de kan være til skade, og er hjemlet i naboloven (Lov om rettshøve mellom grannar). Arbeidet utføres av sertifiserte trepleiere etter avtale med kommunen.

Spørsmål om gjennomføringen kan sendes til post@as.kommune.no