Oppdatering om Brekkeveien torsdag 8. desember

Entreprenør har nå levert ny, langsiktig plan som innebærer en midlertidig gang- og sykkelvei på andre siden langs Brekkeveien så lenge arbeidet pågår. Krysningspunkter i forbindelse med denne skal være godt skiltet og opplyst. Langsiktig løsning skal være ferdig etablert senest mandag 12. desember. Frem til da er det satt krav om at god skilting og sikring skal på plass umiddelbart. Det skal også være dirigering av myke trafikanter i arbeidstid fra og med i morgen tidlig. Tusen takk til alle som meldte oss i dag på morgenkvisten om at det fortsatt var vanskelige forhold for skolebarna våre.


Opprinnelig sak publisert tirsdag 5. desember

Kommunen har hatt befaring i området fredag 2. desember og mandag 5. desember og forstår bekymringen for forholdene. Arbeidene blir derfor stoppet frem til det foreligger en ny løsning som tar hensyn til at dette er en vei som brukes som skolevei for elever ved Åsgård skole (modulskolen) og Ås ungdomsskole. Det er gitt tillatelse til å ferdigstille noe kritisk arbeid på vann- og avløp.

Kommunen er informert om tiltak som entreprenøren har gjort for å avhjelpe situasjonen ved å sette inn manuell dirigering av mye trafikanter. Det er kommunisert fra entreprenør, og også observert av kommunen, at myke trafikanter ikke følger oppfordring om å benytte alternative ruter.

Det er viktig at alternative ruter her tar hensyn til barns interesser og er tilrettelagt på barnas premisser. Kommunen ønsker å være i dialog med entreprenør om ny løsning, og arbeidet i Brekkeveien vil først starte opp igjen når ny plan foreligger og er godkjent.