På Moer sykehjem får du mulighet til å jobbe ved et moderne sykehjem med flotte fasiliteter og mange dyktige medarbeidere. Vi har et godt arbeidsmiljø med utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, og vi legger vekt på å ha gode team på jobb. 

Vil du bli med oss i arbeidet for at pasienter og pårørende skal motta et tilbud hvor trygghet, respekt, verdighet og kompetanse oppleves gjennom tjenestene vi yter?

Velkommen som søker!