Det skal leveres betong til Sentrumshagen tirsdag 26. mars. 1.-4. april skal det monteres opp mobilkran i Skoleveien. Søråsteigen barnehage, Åsgård skole og FAU er informert.

Veien stenges for å sørge for best mulig trafikksikkerhet og god flyt, slik at arbeidet kan skje så raskt og sikkert som mulig.

Kontaktinformasjon til JI Bygg AS

Godkjenning fra kommunen forutsetter:
1. At transport og arbeid er i henhold til Forskrift om bruk av kjøretøy Kap.5 Vekt og dimensjoner da kjøretøy eller vogntog må ikke brukes eller tillates brukt på offentlig veg med større aksellast, last fra akselkombinasjon, totalvekt, lengde eller bredde enn det som er tillatt for vegen. Dette kreves en dispensasjon. Skoleveien er BK10 veg.
2. Arbeidsvarsling gjelder for plassering av mobilkran som skal motta krandeler som skal lastes ned på den første gulvstøpen til lagring, samt transport i forbindelse i dette arbeidet, arbeid skal være i henhold til Forskrift om bruk av kjøretøy (ref. til første punkt).
3. At eventuell slitasje og skade på veger i forbindelse med arbeidet skal vegens konstruksjon tilbakestilles da arbeid er fullført etter avtale med Ås kommune.
4. Anleggstrafikk skal legges utenom tidspunkt for skolestart/slutt.
5. Det skal informeres ut til Åsgård skole og SFO, samt Søråsteigen barnehage, post@as.kommune.no og nettredaktor@as.kommune.no
6. Det skal skiltes med midlertidig parkering forbudt på p-plasser 24 timer før skilting regnes som gyldig, og eiere av hensatte kjøretøy kan kontaktes og kjøretøy fjernes.
7. Hele området skal til enhver tid være avsperret, og det skal til enhver tid under arbeidet benyttes vakter som skal ivareta trafikksikkerheten for myke trafikanter og øvrig trafikk.