Da kommunen nylig utlyste stillingen var vi på jakt etter en som kunne være pådriver for arbeidet med attraktivitet og vekst i hele Ås kommune. Det kom inn en mange gode søknader fra dyktige kandidater og etter gode intervjurunder er det klart at Silje Kjenseth-Wynter fra Ås starter i jobben i oktober.

– Det er flott å se at Ås kommune tiltrekker seg mange kompetente søkere, og vi er veldig glade for å få Silje Kjenseth-Wynter med på laget, sier kommunedirektør Tom-Arne Tørfoss etter at kontrakten er underskrevet.

I stillingen skal Kjenseth-Wynter blant annet være en pådriver for å starte opp samarbeidsprosjekter, nettverk og dialogforum med aktører i næringslivet, kommunen og andre relevante deler av samfunnet, bidra til å styrke kommunens omdømme i og utenfor kommunen, stimulere til vekst hele kommunen, samarbeide tett med NMBU og de andre aktørene på Campus Ås og jobbe frem finansiering av relevante prosjekter.

Store muligheter i Ås

Silje Kjenseth-Wynter kommer fra NMBU hvor hun siden 2015 har jobbet med markedsføring og merkevare av universitetet. Hun er utdannet sosialantropolog med bakgrunn fra Universitetet i Oslo, NTNU og University of California Berkeley og har tidligere jobbet med markedsføring, kommunikasjon og prosjektledelse i Try, McCann og Craft Worldwide.

Hun gleder seg til å begynne i jobben.

– Ås er en fantastisk kommune med et fantastisk potensial. Vi flyttet hit fra Oslo for syv år siden, og både jeg og familien min har blitt veldig glade i Ås. Jeg ser frem til å jobbe med å tiltrekke oss enda flere innbyggere, næringsvirksomheter og besøkende hit, sier Kjenseth-Wynter.

Hun har stor tro på at Ås kan utrette mye for å nå de ambisiøse målene om vekst fremover.

– Ja, vi har et massivt mulighetsrom de neste årene. Gjennomtenkt merkevarebygging og god kommunikasjon og markedsføring kan i stor grad bidra til at dette mulighetsrommet blir utnyttet til det fulle i form av strategiske, helhetlige og gjennomtenkte løsninger og relasjoner, sier Kjenseth-Wynter.

Bakgrunnen for prosjektet

Kommunestyret fikk nylig en orientering om arbeidet med Attraktive Ås-prosjektet og bakgrunnen for dette. Prosjektet skal bidra til befolkningsvekst, næringsvekst og besøksvekst. For å sikre disse vekstambisjonene må kommunen være et sted som tiltrekker seg næringsliv og besøkende og som er attraktivt som bosted. Målgruppen for denne satsingen er dagens og framtidens innbyggere, studenter, arbeidstakere og næringsliv.

– Skal kommunen lykkes i arbeidet er samhandling som involverer og mobiliserer næringsliv, akademia og samfunnsliv viktig. Godt samspill mellom kommunen og andre samfunnsaktører er avgjørende og krever høy gjensidig tillit. Kommunen har ansvar for å skape denne tilliten gjennom åpenhet, god dialog og vedvarende prosesser, står det i den politiske saken.