Arbeidet med å rive den gamle skolen er ferdig, og nå starter oppbyggingen av den nye Åsgård skole i Ås sentrum. Utgraving av byggegrop pågår, og skal være ferdig medio november. Denne uken skal det legges ned offisiell grunnstein, og så begynner betongarbeidene med støp av gulv.

Gulvstøpingen er beregnet å være ferdig i månedsskiftet januar/februar, resterende betongarbeid vil pågå til april 2022. Det vil være noe arbeider på byggeplassen på kveldstid, men dette arbeidet vil være innrettet slik at det ikke skaper støy i nabolaget.

Nye Åsgård skole skal stå ferdig til skolestart 2023 og vil ha plass til 784 elever. Bygget vil også inneholde flerbrukshall og parkeringskjeller og vil være på totalt 15 200 kvadratmeter. Skolen skal bygges med utstrakt bruk av tre og med passivhusstandard, være tilkoblet fjernvarmeanlegg og bygges med en kombinasjon av solceller og grønne tak. I tillegg skal det benyttes lavkarbonbetong og det er krav om fossilfri byggeplass for å begrense klimagassutslippet.

For spørsmål kontakt:

Prosjektleder Betonmast Østfold AS, Lasse Kristiansen tlf. 481 79 300
Prosjektsjef Ås kommune, Jostein Ådalen tlf. 950 48 489