Det vil være innlegg fra både fagfolk, folk med egne erfaringer og pårørende.

Arrangementene er gratis og åpne for alle, og det er enkel servering. Det finner sted i foajeen i Rådhusteatret i Ski.  

Program våren 2024

Å ta seg frem i livet når en forholder seg til psykiske helseutfordringer


Tirsdag 2. april: Menn og psykisk helse

Da kommer kommunestyrerepresentant Shahram Ariafar og snakker om sine personlige erfaringer og viktigheten av menns psykiske helse.

Vi får også besøk av psykolog Benjamin Andreas Skallerud, som jobber i spesialisthelsetjenesten ved DPS Follo. Han vil snakke om menn med emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse, som er en psykisk sykdom som har stor innvirkning på evnen til å regulere egne følelser. Det er også en av de vanligste personlighetsforstyrrelsene.


Tirsdag 9. april: Spiseforstyrrelse

Da kommer psykologspesialist Rolf Kristensen og overlege Sanja Markovic fra Enhet for spiseforstyrrelse ved Ahus og snakker om spiseforstyrrelse.

Vi får også besøk av to rådgivere fra Spiseforstyrrelsesforeningen (SpisFo), Karoline Thalberg og Julianne Myhre, som deler av sine erfaringer.


Tirsdag 16. april: Recovery – Hvordan best leve et meningsfylt liv med rus og psykiske helseutfordringer?

Recovery kan oversettes til «tilfriskningsprosess» eller «bedringsprosess» på norsk. Kort fortalt handler det om å bruke personlig og levd erfaring til å finne en vei for å få meningsfulle hverdager og et godt liv.

Professor Bengt Karlsson deler historier fra sin forskning og fra samtaler med mennesker med utfordringer.

I tillegg kommer det ansatte og tre deltakere fra Nesoddtangen Gård Recoveryskole som vil snakke om recovery i praksis. De vil fortelle hvordan de har organisert sin Recoveryskole og hva det innebærer.


Når og hvor?

Kl. 18–21, foajeen i Rådhusteatret i Ski, Idrettsveien 8

Det er gratis å delta og enkel bevertning.

Arrangører

  • Akershus universitetssykehus HF, ved Follo DPS, BUP og ARA
  • Kommunene Nordre Follo, Frogn, Ås og Nesodden
  • Mental Helse
  • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helsevern (LPP)