Send oss din nominasjon av kandidat til miljøvernprisen innen 15. november!

Send inn forslag og fortell oss hva de dere nominerer har gjort for miljøet som gjør at de fortjener miljøvernprisen innen mandag 15. november 2021. Det er viktig at du/dere begrunner hvorfor den du nominerer fortjener prisen. Det er også mulig å nominere seg selv.

Forslag sendes på e-post til post@as.kommune.no eller i brev til

Ås kommune
v/Enhet for plan, miljø og næring
Postboks 195, 1431 ÅS

Merk e-post eller brev med ”Miljøvernprisen 2021”.

Mer om miljøvernprisen

Ås kommunes miljøvernpris for barn og unge- Eilif Dahls minnepris - ble opprettet i 1994. Eilif Dahl var både fagperson innen biologiske fag og lokalpolitiker, og gjorde en verdifull innsats for natur- og miljøvernet. Prisen skal gå til personer under 20 år eller foreninger, grupper og skoleklasser som har utført en spesiell innsats for natur og miljøvernet i Ås kommune. Prisen består av et stipend på kr. 10.000,- og et diplom. Stipendet må benyttes i forbindelse med arbeid for natur- og miljøvernet i kommunen. Kandidater vurderes ut fra innkomne forslag, hvor juryen er Barn- og unges kommunestyre.

Tidligere vinnere av miljøvernprisen

I fjor var det Nordby skole som fikk prisen for sitt skolehage-prosjekt. Elever og lærere ved skolen har laget en flott skolehage med ulike spiselige vekster. Grønnsakene bruker de til å lage spennende retter på skolekjøkkenet. I prosjektet får elevene praktisk kunnskap om å dyrke mat, og om kretsløpet i naturen.

Tidligere priser har gått til blant annet:

  • Elevrådet ved Ås ungdomsskole for arbeidet med å få til bedre kildesortering på skolen, klimastreiken i Ås og andre miljøtiltak.
  • Solberg skole, for sin innsats med å bygge gapahuk ved skolen og for å rydde i nærmiljøet.
  • Miljøagentene i Ås for sin aksjon for regnskogen og allsidig miljøarbeid.
  • Kroer 4H for opparbeidelse av gapahuk ved Kroerløypa.
  • Rustad skole for prosjektet ”Vår bekk – Norges vassdrag”