Strategier for jordvern er relevant for og berører mange av kommunenes innbyggere, næringsaktører og interessegrupper, som har ulike roller i og interesser knyttet til jordvern. Forslaget sendes ut til aktuelle organisasjoner og instanser. Alle kan sende inn høringssvar også personer og organisasjoner/instanser/virksomheter som ikke står på høringslisten.

«Strategier for jordvern i Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås» skal andregangsbehandles politisk og fremmes for endelig vedtak i kommunene høsten 2024.

Kom med innspill

Send høringsuttalelsen til Follo landbrukskontor på follo.landbrukskontor@as.kommune.no.
Merk innspillet med «Jordvern 2024». Kan også sendes til Follo landbrukskontor, PB 195, 1430 Ås.

Frist for innspill er 31. mai 2024

Dokumenter:

  1. Forslag til «Strategier for jordvern i Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås» datert 19. januar 2024
  2. Kommunenes vedtak i behandlingen av saken

Har du spørsmål, kontakt landbrukssjef Arne Ivar Sletnes på e-post Arne.ivar.sletnes@as.kommune.no