Hvordan og hvor ofte møtes dere?

Vi har fast øving hver tirsdag på Ås ungdomsskole, og fire ensembler for å kunne tilby et variert og tilpasset opplegg for våre musikanter. 

  • Aspirantkorps: Musikanter som er i sitt første spilleår. Øvelse kl. 17.00 - 17.45
  • Juniorkorps: Musikanter i sitt andre og tredje spilleår. Øvelse kl. 18.00 - 19.30
  • Hovedkorps: Musikanter fra fjerde spilleår til 19 år: Øvelse kl. 18.00 - 20.15
  • Storband: Musikanter fra ungdomsskolen og oppover. Øver en gang i måneden

I aspirantkorpset får musikantene, på en lekende måte, bli kjent med instrumentet, hverandre og lære seg grunnleggende samspillsferdigheter.

Det andre nivået vårt er juniorkorpset hvor musikantene går fra å være nesten nybegynnere til selvstendige og notekyndige utøvere. Her er det rom for å utvikle seg, men også gjøre feil i en ganske aldershomogen gruppe.

Det tredje ensemblet er hovedkorpset hvor musikantene kan spille til det året de fyller 19 år. Dette er et sted hvor musikantene kan utvikle seg til kyndige utøvere på sine instrumenter og utvikle lytte- og samspillskompetanse på et høyt nivå.

Det siste ensemblet vårt er Big Ås Band (BÅB) for de eldste musikantene. Dette er et tilbud til de som ønsker å spille en annen type musikk, få muligheten til å utvikle gehør og evne til improvisasjon, og få utfordringer tilpasset et avansert nivå. Dette er et tilbud som går på tvers av korpsene i kommunen og hvor også musikanter fra andre skolekorps i regionen deltar og er et unikt ungdomstilbud for hele kommunen.

Har dere en nettside eller profil i sosiale medier?

Vi har egen nettside og åpen Facebook-side der du kan følge aktivitetene til korpset. For medlemmene har vi en lukket gruppe.

Hvem kan være medlem?

Vi er nesten 80 musikanter i alderen mellom 8 og 19 år fra skolekretsene sør i kommunen. 

Korpstiden starter som aspirant. Du får tildelt et instrument og en spillelærer som gir deg opplæring. Alle korpsmusikantene får individuell opplæring på Kulturskolen i Ås. Hvis du vurderer å begynne i korps nå, må du benytte anledningen til å komme tirsdag 24. mai mellom kl. 17.00 og 18.00. Da kan du komme innom oss på Ås ungdomsskole, prøve instrumenter og høre om hvordan det er å spille i korps. Fram til sommerferien har vi rekruttkorps for barn som har lyst til å begynne å spille med en gang. Det er også et skolekorps i Nordby for barn på skolene nord i kommunen. 

Hva er de viktigste sakene eller oppgavene for dere?

Det viktigste er å spille og å ha det gøy sammen med musikk! Der fint å lære seg et instrument, men det morsomste er når vi spiller sammen og får det til å høres bra ut. I korpset har vi venner og får nye venner. Da er det gøy å komme på øvelsene og treffe folk.

For at vi skal ha dirigenter, instrumenter og uniformer trenger vi hjelp fra frivillige. Vi har nettopp hatt et flott loppemarked på ungdomsskolen med veldig godt besøk og godt dugnadsarbeid fra foreldre i korpset. Det ga oss viktige inntekter for at vi kan betale de to utrolig dyktige dirigentene våre. I tillegg er det flere som har villet bli med i korpset de siste årene, og vi trenger penger til å kjøpe nok instrumenter til alle som vil spille med oss. 

Er det noe dere gleder dere spesielt til i 2022?

Om ikke lenge er det 17. mai og vi håper vi endelig får spille for mange mennesker igjen. Vi har spilt de to koronaårene også, men det har ikke vært det samme.

Selv om vi skal ha mange morsomme konserter i år blir nok høydepunktet allikevel å dra på sommertur og festival. Aspirantene og juniorene skal til Bø på en stor musikkfestival og hovedkorpset skal til Gøteborg. Alle slike aktiviteter har nå vært avlyst i over to år og det blir veldig gøy å få lov til å være med på musikkfest!

I høst så skal vi ha konsert og work-shop med gruppa Ensemble of the Golden Bough. Det tror vi blir både gøy og lærerikt. Det er innmari kult at superflinke folk internasjonalt ønsker å komme for å spille og øve med oss, og vi håper mange kommer på konserten i september!

I år kommer alt til å bli ekstra gøy. Nesten alle de morsomste tingene med korpset ble avlyst under korona. Vi har det ekstra bra når vi kan øve sammen med hele korpset og spiller konserter med publikum, og ikke minst, kan dra på tur sammen.

Vi synes det er utrolig gøy å spille sammen! Det er fint å lære seg et instrument, men det morsomste er når vi spiller sammen og får det til å høres bra ut. I korpset har vi venner og får nye venner. Da er det gøy å komme på øvelsene, lage musikk sammen og være sammen med vennene våre.

Har du lyst til å presentere ditt lokallag?

Vil du vise fram ditt lokallag under Frivillighetens år?

Sende oss litt informasjon om ditt lokallag eller organisasjon, så lager vi en presentasjon på siden vår for Frivillighetens år 2022.

Vi trenger også et bilde av dere. Dette sender dere til oss på e-post når vi tar kontakt. Hvis det kommer inn veldig mange henvendelser kan det hende vi må gjøre et utvalg, men vi vil helst vise frem alle som ønsker det.

Send inn informasjon om ditt lokallag her

Fest for de frivillige i Ås 4. september

Søndag 4. september inviterer vi hele Ås til en stor fest for å vise fram og hedre det frivillige Ås!

Mer informasjon kommer :)