Tid og tema

  • Onsdag  14.09.22 kl. 18:00 - 20:00    Når noen strever psykisk, hvordan påvirkes de nærmeste
  • Onsdag  12.10.22 kl. 18:00 - 20:00  Hvordan ivareta seg selv som pårørende
  • Onsdag 09.11.22 kl. 18:00 - 20:00 Samarbeid med helsevesenet og organisasjoner,  utfordringer, muligheter og rettigheter som pårørende

Praktisk informasjon

Tilbudet er gratis.
Sted: Moerveien 10, i lokalene til Rus og psykisk helsetjeneste

Påmeldingsfrist: Fredag 09.09.22

Påmelding til Trude Larsen tlf.  91 37 98 28 eller Lise Marie Løvik  tlf.  95 93 96 92